Vomax BV

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Vomax

Vomax wil u zo goed mogelijk van dienst zijn, maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of onze producten. In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen.


Klachtenprocedure

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening of over onze producten kunt u uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar maken. Dit kan via het volgende e-mailadres: info@vomax.nl. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen willen we u vragen om in uw e-mail in ieder geval de volgende punten te vermelden:

  • Uw naam
  • Het framenummer van uw fiets
  • Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
  • De inhoud van de klacht zelf


Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt een schriftelijke bevestiging na ontvangst van uw klacht, dat doen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken.
  • Na ontvangst van uw klacht nemen wij de klacht in behandeling en geven wij u zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie, bij eenvoudige klachten doen wij dit uiterlijk binnen zes weken en bij complexe klachten binnen drie maanden. Als de gestelde termijn niet haalbaar blijkt, dan informeren wij u hier tijdig over.

Een klacht over iets dat al langer geleden is gebeurd, is soms lastiger om te behandelen. Daarom willen wij u vragen uw klacht zo snel mogelijk, gelieve binnen 1 maand, aan ons kenbaar te maken.